هواوی برنامه‌های گوگل را به فروشگاه آنلاین خود اضافه می کند
پس از اعمال تحریم های آمریکا علیه هواوی که به پایان همکاری این شرکت و گوگل منجر شد، طرف چینی تصمیم گرفته تا برنامه های گوگل را به فروشگاه آنلاین خود اضافه کند. ادامه مطلب
هواوی برنامه‌های گوگل را به فروشگاه آنلاین خود اضافه می کند
پس از اعمال تحریم های آمریکا علیه هواوی که به پایان همکاری این شرکت و گوگل منجر شد، طرف چینی تصمیم گرفته تا برنامه های گوگل را به فروشگاه آنلاین خود اضافه کند. ادامه مطلب