ظهور اینترنت 2
هیچ کس نمی تواند درباره رشد اثرگذار گوگل چون و چرا کند. گوگل شرکتی بود که از هیچ، به یک غول 700 میلیارد دلاری در راس این بازار تبدیل شده است. ما در عصر گوگل زندگی می کنیم. در صحت این گزاره هیچ شکی وجود ندارد اما این عصر رو به پایان دارد. ادامه‌مطلب
سانسور و دستکاری در الگوریتم ها: سلاحی برای ساکت کردن صدای مخالفان
راه اندازی پروژه تراست راهی است برای تامین بودجه سانسور سایت های خبری مستقل و همزمان تلاش برای نجات شهرت رسانه های جریان اصلی و بازگردادن چشم انداز رسانه های آمریکایی و بین المللی به سال های گذشته که این رسانه ها قادر بودند بر روایت های مطرح شده سلطه داشته باشند. ادامه‌مطلب
تلفن همراه شما تک تک گام هایی را که برمی دارید ردگیری می کند
اگر گوشی همراهی دارید که امکانات مکان یابی آن فعال است، کسی هست که از عادات روزانه شما با خبر شود؛ هر قدمی که برمی دارید یک نفر می فهمد که آن قدم را کجا گذاشته اید، هر قدمی که در یک بازه زمانی خاص بر جایی می گذارید، کسی هست که از آن نیز با خبر شود. ادامه‌مطلب