مایکروسافت و پنتاگون در حال دزدیدن انتخابات آمریکا هستند
اخیرا قابل اطمینان ترین شرکت ها اعلام کرده است به شکلی میهن پرستانه امنیت انتخابات های ما را تامین کند. شرکت کوچکی که اداره آن را خام گیاهخواران در دست دارند و سوختش را عشق تامین می کند. اسم این شرکت «مایکروسافت» است! ادامه‌مطلب