تازه‌ها

مشاهده عناوین بیشتر
ظهور اینترنت 2
هیچ کس نمی تواند درباره رشد اثرگذار گوگل چون و چرا کند. گوگل شرکتی بود که از هیچ، به یک غول 700 میلیارد دلاری در راس این بازار تبدیل شده است. ما در عصر گوگل زندگی می کنیم. در صحت این گزاره هیچ شکی وجود ندارد اما این عصر رو به پایان دارد. ادامه‌مطلب