تازه‌ها

مشاهده عناوین بیشتر
«علاءالدین» جدید و یک قرن کلیشه سازی هالیوود
در طول 50 سال گذشته صدها فیلم هالیوودی اسلام را به جنگ مقدس و تروریسم مرتبط کرده اند و در عین حال مسلمانان را یا به عنوان «متجاوزان خارجی خصومت پیشه» یا «شیخ های نفتی شهوترانی که قصد استفاده از سلاح های اتمی را دارند» به تصویر کشیده اند. ادامه‌مطلب